கை தட்டி வருங்கள்!!
ஸ்ரீமத் சதானந்தபிரம்ம சுவாமிகள் கதை 

by அமிர்தம் சூரியா in Deepam Book

About Ashramam
Swamigal -One Page Story Pdf 
Swamigal Full Story Pdf
About Ashram Video

President –Swamy Chinmayananda

Arulmigu Gurudevadath Sri Sadhananda Swamigal Seva Trust
( Regd.No.actXX1 of 1860 S.No.860 of 2009 )
Sadhanandapuram (near to New Perungalathur)
Chennai – 600 063
email: sadhanandaashramam@gmail.com/ Chamundihari@gmail.com

Landmark:
Take left at the left turn before New Perungalathur (Police / Railway) station and go further 1km in the second road bend u will find the temple board at your left ,take that turn and take first right and take first left in will ends at this Jeeva samadhi temple.

MTC Bus : Tambaram to Sadhanandapuram M55G,55D,M118A
Railway station : Perungalathur next to Tambaram
Share Auto : from Perungalathur police station


DONATION ARE ACCEPTED
Arulmigu Gurudevadath Sri Sadhananda Swamigal Seva Trust
Syndicate Bank-Perungalathur Br. A/c No. 61152200053202  [ IFSC Code: SYNB0006115 ]

Thanks & Regards 

Harimanikandan.V
H/P   :+91 9841267823

Advertisements