64 நாயன்மார் என்றும் அன்புடன் அழைக்கும் கிருபானந்த வாரியார் சுவாமிகளின் நாயன்மாரின் புனித புராணம் உரைநடை ரத்தினம் சுருக்கம்

“அறுபத்ததுமூவர் குறிப்பேடு”

Storybook 64 Nayanmars by Kirupanandha Variyar Download Pdf Book: http://www.mediafire.com/view/?k578oyai656a83d  (3Mb)

 

More about Nayanmars ..

63 Nayanmars Story audio by Dr.R.Selvaganapathy http://www.nayanmar.com/
63 Nayanmars Story www.shaivam.org
63 Nayanmars Image Facebook : 63 Nayanmars
Nayanmars Story Upanyasas Geetham.net forums
63 Nayanmars Video in YouTube.. 
Advertisements