சித்தர்களின் ஜீவசமாதிகள்-மதுரை

 

Jeeva Samadhi in and around Madurai

sidhar samathy-60007 Dr.Mystic Selvam_siddha samadhi_037

Dr.Mystic Selvam_siddha samadhi_38_a

Dr.Mystic Selvam_siddha samadhi_38_038

Dr.Mystic Selvam_siddha samadhi_39_039 Dr.Mystic Selvam_siddha samadhi_39_a


Thanks & Regards

 Harimanikandan .V

ஹரிமணிகண்டன்

 

                 

 

ஓம் சிவசிவ ஓம்

Dr.Mystic Selvam Om Shiva Shiva Om Mp3                  

Be Good & Do Good

Thank to :http://jnanabhoomi.blogspot.in/2013/05/blog-post_9275.html

 

Advertisements